Banner
Banner

Chính sách bảo mật

Chúng tôi biết bạn đang quan tâm đến việc sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào và chúng tôi nghiêm túc về sự riêng tư này. Vui lòng đọc những điều sau đây để tìm hiểu thêm về Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận các thực tiễn và chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau: Việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi luôn tuân theo Điều khoản Sử dụng, trong đó kết hợp Chính sách Bảo mật. Bất kỳ điều khoản nào chúng tôi sử dụng trong Chính sách này mà không xác định đều có các định nghĩa được đưa ra trong Điều khoản Sử dụng.

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách Bảo mật này bao gồm việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin Cá nhân") mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khác nhau liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, bao gồm để cá nhân hóa, cung cấp và cải tiến dịch vụ, cho phép bạn thiết lập

một tài khoản người dùng, cho phép bạn xây dựng Chatbot và giao tiếp với chatbot như những người khác đã xây dựng, cho phép người dùng khác liên lạc với bạn, để đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm, dịch vụ nhất định và để phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số Thông tin Cá nhân với bên thứ ba. Như đã lưu ý trong Điều khoản Sử dụng, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn cho chúng tôi.

Chính sách này có thể thay đổi:

Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện dịch vụ, do đó, chúng tôi có thể cần phải thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian sao cho phù hợp với sự phát triển của dịch vụ. Chính sách này có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trực tiếp và thông báo trên website chính thức. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật đã được đăng, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi. Sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ là tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật có hiệu lực vào thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Thông tin thu thập do bạn cung cấp:

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ như khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng tài khoản Facebook Messenger, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn được liên kết với tài khoản, chẳng hạn như các trang Facebook của bạn. Một số thông tin nhất định có thể được yêu cầu để đăng ký với chúng tôi hoặc để tận dụng lợi thế của một số tính năng của chúng tôi.

Thông tin thu thập tự động:

Bất cứ khi nào bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin, nhật ký máy chủ từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm bất kỳ trò chuyện nào mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng dịch vụ, lịch sử cuộc trò chuyện của bạn với các chatbot (s), địa chỉ IP, dữ liệu vị trí địa lý, thiết bị thông tin nhận dạng, thông tin "cookie", loại trình duyệt hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập vào dịch vụ và trang hoặc tính năng bạn yêu cầu. "Cookie" là những số nhận dạng mà chúng tôi chuyển sang trình duyệt hoặc thiết bị cho phép chúng tôi nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và

cho chúng tôi biết cách thức và thời gian trang và tính năng trong dịch vụ của chúng tôi được truy cập và có bao nhiêu người. Bạn có thể thay đổi tùy chọn trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để ngăn hoặc giới hạn sự chấp nhận của thiết bị Cookie, nhưng điều này có thể ngăn bạn sử dụng một số tính năng của chúng tôi.

Nếu Bạn có thắc mắc về chính sách này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline.

Về Bich Na Beauty

Địa chỉ:

Email:

Phone:

 

Thời gian làm việc:

Đừng bỏ lỡ

Nhận thông báo về chương trình ưu đãi và sự kiện của Bichna Beauty

CÁC KÊNH KHÁC CỦA BÍCH NA